ROMÂNIA  MOLDOVA BASARABIA TRANSNISTRIA

Căutare străbuni, rude, cu acelaş nume

Arbore genealogic

Căutare

    RUSSIAN

ENGLISH

    român

______________________________________________________________________________________________________

Principal* Geografia căutării* Particularităţi ale căutării* Surse* Numele* Compoziţia arborelui genealogic* Geraldica*

Represaţi deportaţi* Proprietate* Arhiva foto* Registrul* Forum* Termeni şi noţiuni*

 

Bun venit!


Stimaţi vizitatori ai paginii noastre! Dvs. Vă căutaţi rudele, strămoşii, oamenii dragi şi prietenii, care au locuit pe teretoriul României, Moldovei, Basarabiei, Transnistriei, în diferite timpuri, doriţi să vă compuneţi arborele genealogic, să aflaţi datele şi locul naşterii căsătoriei, decesului, apartenenţa şi naţionaliteatea rudelor Dvs, să găsiţi documente despre proprietatea strămoşilor Dvs?
O să fim bucuroşi să vă ajutăm în căutatea documentelor şi tot ce este legat de soarta apropiaţilor Dvs.
 

Caloboratorii proectului comun.

Ceastina Alla Petrovna (Chişinău) istoric, experienţă de muncă în arhivele Republicii Moldova, inclusiv în Arhiva Naţională a Republicii Moldova - 13 ani.
Participarea în proiect: căutarea documentelor în arhivele R.M.
Poşta electronică:chastinalla@gmail.comalenchii@rambler.ru


Telefonul mobil (Chişinău)- 079544529

Ceastina Alla

ALLA CHASTINA Archival documents relating to Jewish roots in Moldova (former Bessarabia)

 

Tabac Silviu (Chişinău)- geraldist K.H.H., professor, preşedintele Asociaţiei genealogilor, geraldiştilor şi arhiviştilor Pavel Gore, Heraldist de Stat al Republicii Moldova.
Participarea în proiect, proiectarea şi pregătirea stemelor şi drapelelor.

Poşta electronică: Silviu_tabac@yahoo.fr

 
Telefonul mobil (Chişinău)- +373-693-78-619

 

Rumeanţev Evghenii Alexandrovici (Chişinău)- filolog, membru al Uniunii jurnaliştilor şi arhiviştilor Pavel Gore, coordonatorul serviciului independent de cercetări umanitare.
Participarea în proiect: căutări biografice.


Poşta electronică : alenchii@rambler.ru

 

 

Dinu Poştarencu, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Autor al unei serii de studii consacrate istoriei Basarabie din perioada ţaristă, istoriei localităţilor, vieţii şi activităţii unor personalităţi basarabene. Elaborează arbori genealogici.
Dintre studiile editate:
- Din istoria Tighinei, Chişinău, Universitas, 1992, 150 p.
- Mănăstirea Noul Neamţ, Chişinău, Universitas, 1994, 66 p.
- O istorie a Basarabiei în date şi documente, Chişinău, Cartier, 1998, 219 p.
- Poşta Moldovei. File de istorie. Post in Moldova, Chişinău, Civitas, 2000, 96 p.
- Contribuţii la istoria modernă a Basarabiei, Chişinău, 2005, 56 p.
- Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, Chişinău, Editura Prut-Internaţional, 2006, 304 p.
Adresa domiciliu: str. Albişoara, 76/7, ap. 85,
or. Chişinău, Md 2001, Republica Moldova.
Tel. domiciliu: (373 22) 29-38-59.
E-mail: dpostarencu@moldova.cc

 

Gavaza Tatiana (Chişinau) translator-referent.Licenţiata a Universităţii de Stat din Moldova, facultatea filologie, specialitatea limba engleză.

Participantă la proiect:traducerea, transcrierea documentelor(actelor) din Arhivele Republicii

Moldoval.

E-mail: salki@list.ru

Tel. (Chişinău) (373-2) 77 64 56

 

Bubulici Valerii manager (Chişinău, Moldova), experienţă de căutare a mormintelor la cimitirele evreie, creştine şi catolice ale Moldovei şi Ucrainei 5 ani.
Participări în proiecte: prezentarea artistică a arborelui genealogic în formă de scheme, tablouri, albume; căutarea documentelor în arhivele şi bibliotecile Republicii Moldova, inclusiv în Arhiva Naţională a Republicii Moldova.
Poşta electronică: jackmd@rambler.ru
Telefonul mobil (Chişinău)- 069546600

 

 Pascali Alexandru Dmitrievici(Moscova)-istoric-arhivist, K.H.H., membru al Uniunii jurnaliştilor din Rusia, experienţă de muncă în arhivele centrale ale Rusiei 10 ani.
Participarea în proiect: căutarea documentilor în arhivele or. Moscova, administratorul paginii.


Poşta electronica : finvest3@mail.ru


Telefon mobil (Moscova)-8-916-171-89-60.

 

Condiţiile comenzii:
Pentru începutul lucrărilor (determinarea locului depozitării şi păstrării şi volumului posibil al materialelor accesibile, inclusiv obţinerea datelor iniţiale din arhive conform cererii Dvs.), se solicită achitarea unui avans 100 de euro sau 150 de dolari SUA, care vine să confirme seriozitatea intenţiilor Dvs şi se ia în consideraţie la calculul sumei totale a lucrărilor efectuate. Costul total se va calcula în funcţie de volumul tutoror lucrărilor efectuate şi gradul de păstrare a documentelor (de exemplu, costul unei cercetări genealogice de tip standart poate varia între 100 şi 300 de euro, sau între 150 şi 450 de dolari SUA pentru un arbore genealogic).
Despre conţinutul documentilor depistate Dvs. vise comunica, în prealabil, prin intermediul poştei electronice. Pentru documentele depistate în arhivă se pregătesc extrase, certificate, xerocopii cu indicarea datelor de arhivă: nr. Fondului, actului, dosarului, paginii, care se expediază pe adresa poştală, indicată de către Dvs. Preţul final se stabileşte în timpul lucrărilor, în dependenţă de gradul de păstrare a documentelor.
Achitarea ulterioară se efectuează , pe etape, în măsura depistării documentelor noi, cu acordul Dvs.

De exemplu - copiile adeverinţilor de naştere înregistrate în cartea Soborului Priobrojenskii din or. Bender.
 

De exemplu

 

______________________________________________________________________________________________________

Principal* Geografia căutării* Particularităţi ale căutării* Surse* Numele* Compoziţia arborelui genealogic* Geraldica*

Represaţi deportaţi* Proprietate* Arhiva foto* Registrul* Forum* Termeni şi noţiuni*

______________________________________________________________________________________________________

 

 Topliste Alsace

 

 

 

 

 

 

Real Genealogy - Not Just Links

 

 

 

 

GenealogyPortal.com

GeneaLinks - Online Marriage Records

The Genealogy Home Page

All Genealogy Sites Directory

 Visit Worldwide Topsites

 

   
   

Kindred TrailsT Worldwide Genealogy Resources
Free Genealogy Research Website  

   

Cyndi's List of Genealogy
 Sites on the Internet Cyndi's List of Genealogy Sites on the Internet

 

 

 

   Pascal A. 2005