ROMÂNIA  MOLDOVA BASARABIA TRANSNISTRIA

Căutare străbuni, rude, cu acelaş nume

Arbore genealogic

Căutare

    

     RUSSIAN

ENGLISH

    român

______________________________________________________________________________________________________

Principal* Geografia căutării* Particularităţi ale căutării* Surse* Numele* Compoziţia arborelui genealogic* Geraldica*

Represaţi deportaţi* Proprietate* Arhiva foto* Registrul* Forum* Termeni şi noţiuni*

 

Particularităţi ale căutării

Particularităţile cautării şi lucrul cu documentele.

1.Documentele solicitate de către Dvs. în legetură cu schimbările istorice şi teritoriale, care au intrat pe parcursul secolelor în deferite formaţiuni de stat, politice (vezi geografia căutării) pot să se afle în diferite arhive şi depozite de documente nu numai pe teritoriul Republicii Moldova, dar şi în arhivele statelor vecine. În legătura cu diferite împărţiri administrative-teritoriale, formaţiuni politice şi de stat existente este necesară căutarea primară a locului unde posibil se află documentele care vă interesează.De exemplu: în Basarabia arhivă centrală a fost fondată abia în anul 1815 pe lîngă conducerea regională a Basarabiei, în care au fost concentrate documentele de arhivă a cancelariei senatorilor reprezentanţi al divanelor regatelor Moldovei şi Valahiei din anii 1808-1812. După declararea independenţei, în aprilie 1992, parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la fondul de arhivă a republicii, care a consemnat o nouă structură şi componenţă a fondului, principiile generale de lucru, colectate şi păstrare a documentelor. În arhivele R.M. la momentul actual se păstrează 3.5 mln de dosare ce includ în sine sute de milioane de documente din sec XV pănă în prezent. Prin acest număr enorm de documente trebuie găsite anume cele ce vă interesează.

2.Cu regret nu toate documentele s-au păstrat pănă în  zilele noastre din cauza numeroaselor războaie,divizării teritoriale, incendiilor, inundaţiilor, cataclismelor, păstrării nefavoravile a fondurilor organizazaţiilor aflate pe teritoriu. Nu dăm garanţie că vor fi găsite absolut toate documentele necesare spre exemplu pentru formarea arborelui genealogic (sursa principală-cărţili metrice, care s-au păstrat nu în toate bisericile şi nu în toate localităţile). În aşa caz trebuie să căutăm alte surse care ne, pot ajuta la căutarea informaţiei necesare Dvs.

3.Din punct de vedere istoric pe teritoriul geografic al căutărilor noastre documentele pot fi depistate în deferite limbi- slavonă veche, romăna, germana etc, posibil scrise, cu viteza secolului în care au fost întocmite şi nu  întotdeauna pot fi citabile din cauza păstrării lor nefavorabile. Mai jos puteţi urmări cîteva exemple din fragmentele documentelor cu care noi lucrăm pentru a vă pregăti informaţia necesară.

Searching the tombs at the territory of Moldova, Ukraine a Transdniestria.

We provide a search of different tombs at the territory of Moldova, Ukraine and Transdniestria. Such investigations consist of the search of tombs in certain regions, taking pictures of ancestor's tombs, a cemetery, region or town's streets, a history of a cemetery, a register of some burials (if the same one exists), full report about work and many other what you are interested in such services.

achastina@gmail.com 

 

Organizarea administrativ-teritorială a Basarabiei în perioada ţaristă 

  Exemple a documentelor

 

Exemple a documentelor

______________________________________________________________________________________________________

Principal* Geografia căutării* Particularităţi ale căutării* Surse* Numele* Compoziţia arborelui genealogic* Geraldica*

Represaţi deportaţi* Proprietate* Arhiva foto* Registrul* Forum* Termeni şi noţiuni*