ROMÂNIA  MOLDOVA BASARABIA TRANSNISTRIA

Căutare străbuni, rude, cu acelaş nume

Arbore genealogic

Căutare

    

     RUSSIAN

ENGLISH

    român

______________________________________________________________________________________________________

Principal* Geografia căutării* Particularităţi ale căutării* Surse* Numele* Compoziţia arborelui genealogic* Geraldica*

Represaţi deportaţi* Proprietate* Arhiva foto* Registrul* Forum* Termeni şi noţiuni*

 

Represare, deportare, naţionalitate

ARHIPELAGUL GULAG

Represare, deportare, naţionalitate

Vă putem oferi ajutor în căutarea datelor despre represaţi şi deportăţi- originari din Basarabia.

  Date despre unii represaţi- originari din Basarabia.

Borovschii Boris Ivanovici, anul naşterii 1889, originar din Soroca, gubernia Basarabia, rus, fără apartinenţă politică inginer superior în trustul Lenles a locuit în or.Leningrad. A fost arestat la 13 septembrie 1937 de C.P.A.J. --- N.C.V.D. şi procuratura URSS. La 23 septembrie 1937 este condomnat conform art. 58-10-11 a Codului Penal al Federaţiei Ruse la moarte. A fost împruşcat în or.Leningrad la 28 septembrie 1937.

Vişnevchii Grigorii Grigorievici 1988 originar din or.Bender gubernia Basarabia, ucrainean, membru al Partidului Comunist Unional al bolşeviciilor în 1919-1937 şeful căii ferate „Octiabri”, a locuit în or.Leningrad, bd 25 octombrie, casa 85/12, ap 16. Arestat la 22 septembrie 1937, de către comisia populară a afacerilor interne C.P.A.J. şi procuratura URSS la 14 decembrie 1937. Condamnat la moarte conform art. 58-6-7-9-11 a C.P al RFSSR. Împuşcat în or.Leningrad la 20 decembrie 1937.

Voitchevici Liudvig Zranţevici, a naşterii 1894, originar din s.Pănleşti, judeţul Orhei, gubernia Basarabia, polonez, fără apartenenţă politică, inginer superior „Orgmetal”, a locuit în or.Leningrad, bd.Kiriv, casa nr.9/2, ap 67.Acestat la 28 august 1937 Condamnat la moarte, conform art. 58-6-9-11 ale C.P al R.F.S.R. împuşcat la 30 octombrie 1937 în or.Leningrad.

Gheinţeliman Anatolii Ăduarodovici, 1902, neamţ, locul naşterii s.Şabo, judeţul Acherman, gubernia Basarabia. Locul de trai, s.Crutaia, r-ul ulitinschii, Republica Autonomă Sovietică Socialistă Comi, geolog, arestant la 26.10.1942, Condamnat, la 17.06.1942 de către Colegiul judiciar al judecătoriei Supreme a R.S.S.A. Comi de pe lăngă C.P.A.J. la marte, conform art.58-10, partea 2 a C.P. al R.F.S.S.R.

Jecov Stepan Hristoforovici, născut în 1884, originar din or.Bolgrad, gubernia Basarabia, bulgar, fără apartenenţă politică, dispecer în rada de cărbuni a portului de comerţ, a locuit în or.Leningrad, str.B.Podeacescaia, c34, ap 8. Acestat la 22 octombrie 1937 de către C.P.A.J. şi Procuratura URSS la 2 decembrie 1937. Condomnat la moarte conform art. 58-6-7-10-11 de C.P. a R.F.S.S.R. Împuşcat în or.Leningrad la 8 decembrie 1937.

Zvorskii Evghenii Ganovici, 1914 originare din or.Bălţi gubernia Basarabia, polonez, fără apartenenţă politică, ostaş al Armatei Roşii, batalionul de construcţii nr.16. Arestat la 15 august 1937, de către ÓÍĘÂÄ la 25 octombrie 1937 şi condomnat la moarte conform art. 58-10 a C.P. al R.F.S.S.R. Împuşcat la 30 octombrie 1937 în or. Leningrad.

Clocaciov Vseolod Mihailovici, 1886, originar din or.Chişinău gubernia Basarabia, rus, fără apartenenţă, politică, locţiitorul şefului secţiei de transport a Combinatului chimic din Ohtinsc, a locuit în or. Leningrad, stradela Grodnenskii, c 11, ap 6. Arestat la 22 octombrie 1937 de către C.P.A.J. şi Procuratura URSS la 3 noiembrie 1937. Condamnat la moarte conform art. 58-6 a C.P. al R.F.S.S.R. Împuşcat la 12 noiembrie 1937 în or. Leningrad.

Minţis Mihail Iacovlevici a.n. 1902, originar din Briceni, judeţul Hotin, gubernia Basarabia, evreu, candidat în membrii PCU în anii 1930-1937, inginer-şef a Uzinei Chimice Nevskoe”. A locuit în or. Leningrad, bd. Chirov c. 64 ap. 408. Arestat la 5 mai de către Sesia colegiului militar al Judecătoriei Supreme a URSS şi condamnat la moarte conform art. 58-7-8-9-11 a C.P. al R.F.S.S.R.Împuşcat în or.Leningrad la 24 august 1937.

Muranevici Constantin Mihailovici,1872, originar din or.Ismail , gubernia Basarabia, fără apartenenţă  politică, tovaroved la baza de ieşire nr. 2  Glavcojobuviprom de pe lăngă fabrica de încălţăminte  “Proletarskaia PoBeda” nr.2.

Naumov Nicolai Grigorievici, a.n. originar din or.Soroca, gubernia Basarabia, rus, membru al P.C.U. în 1919-1937, delegat la sesiunea a XVII-a  a P.C.U. şef al “Lenoblzu”. A locuit în or. Leningrad, splaiul răului Caspovchi, c. 13 ap. 53. Arestat la 30 iunie 1937 de Sesiunea Colegiului militar al Judecătorii Supreme a U.R.-S.S. în or. Leningrad la 8 septembrie 1937. Condomnat la moarte conform art. 58-la-8-11 a C.P. al R.F.S.S.R. împuşcat în or. Leningrad la 8 septembrie 1937.

Nichitenco Alexandr Vanifatievici, a.n 1888, s.Zolocari, judeţul Ismail, gubernia Basarabia, rus, or. Murmansk, str. Gorikii,c 22, ap.22. Arestat la 13.03.1938 art.58-7-9-11 C.P. Condamnat la moarte la 14.10.38 de C.P.A.J. a regiunii Leningrad. Împuscat la 21.10.38., Leningrad.  Reabilitat la 20.06.1957 de Tribunalul a circumscripţiei de Nord.

Penzari Ivanov Semen Ivanovici, 1913, locul naşterii S.Napalova, judeţul Basarabia, Romănia, moldovan deţinutul combinatului C.P.A.J. Belomor –Baltic. Arestat de către C.P.A.J. a R.A.S.S. Carelia şi condomnat la 28.06.1938 conform art 82. Împuşcat la 05.07.1938 la staţia Medvejia Gora”. Date despre reabilitare lipsesc.

Podlubneac Timofei Timofeevici, 1892 originar s.Novo-Nicolaevca, judeţul Soroca, gubernia Basarabia . A locuit la locul de muncă, str. Uriţchi, c.26, ap.67. Arestat la 25 septembrie 1937 de către C.P.A.J. şi procuratura U.R.S.S.La 10.12.37 condamnat la moarte conform ar. 58-la al C.P. al R.F.S.S.R. Împuşcat la 16 decembrie 1937 în or. Leningrad.

Şevcenco Cuzima Cuzmici, 1901, originar din judeţul Acherman gubernia Basarabia, ucrainean, fără apartenenţă politică, muncitor. De către Colegiul “ÎĂĎÓ condamnat la moarte conform art. 58-6 la 15 noiembrie 1932 , dar pedeapsai s-a înlocuit cu 10 ani de detenţie, care trebuia sa-i facă în puşcăria  Soloveţchi”, dar la 25 noiembrie 1937 este condamnat la moarte de ÍĘÂÄ ËÎ conform art. 58-6. Împuşcat la 8 decembrie 1937 în or.Leningrad.

Scurupii Gheorghii Danilovici 1903, originar or.Balta, gubernia Basarabia , ucrainean , a locuit în or. Chiev. De către Tribunalul militar al Ucrainei este judecat conform art.art. 54-2-8-11 ale C.P. al R.S.S.U. pe 10 ani. A fost închis în puşcăria Soloveţkii. De către C.P.A.J.este condamnat la moarte conform art. 58-8-11 ale C.P. a R.F.S.S.R. A fost împuşcat la 8 decembrie 1937 în or. Leningrad.

Arlih Abram Iacovlevici, 1887, originar- or.Acherman, gubernia Basarabia, evreu fără apartenenţă, politică, locţiitoruie şefului secţiei de planificare a fenanţelor a “Lenobepotrebseoiuz”. A locuit în or. Leningrad, str-da Menejnîi, c.9, ap.3. Arestat la 6 iulie 1937 de către sesiunea Colegiului militar a Judecătoriei Supreme a U.R.S.S. La 2 decembrie 1937 în or.Leningrad.

Iacovenko Grigorii Ivanovici, 1904 originar din or.Chişinău gubernia Basarabia. A locuit or.Zapadnaia Dvina, r-ul Octeabrschii, regiunea Calininsc, str. Sovetscaia, c.14, ucrainean, membru al P.C.U., şef al “Raizdrav”, raionul Octeabrschii. Arestat la 08.11.1938. Dosarul este închis la 09.01.1940, conform hotărîrii C.P.A.J. regiunea Calininsk din motivul lipsei dovezilor.

Represare, deportare, naţionalitate

______________________________________________________________________________________________________

Principal* Geografia căutării* Particularităţi ale căutării* Surse* Numele* Compoziţia arborelui genealogic* Geraldica*

Represaţi deportaţi* Proprietate* Arhiva foto* Registrul* Forum* Termeni şi noţiuni*