ROMÂNIA  MOLDOVA BASARABIA TRANSNISTRIA

Căutare străbuni, rude, cu acelaş nume

Arbore genealogic

Căutare

    

     RUSSIAN

ENGLISH

    român

______________________________________________________________________________________________________

Principal* Geografia căutării* Particularităţi ale căutării* Surse* Numele* Compoziţia arborelui genealogic* Geraldica*

Represaţi deportaţi* Proprietate* Arhiva foto* Registrul* Forum* Termeni şi noţiuni*

Surse pentru căutările genealogice
 

Arhiva Naţională a Republicii Moldova

Fondurile principale

-         Senatorii care au prezidat în divanele Moldovei şi Valahiei 1808-1830

-         Cancelaria împuternicirilor localităţilor din regeunea Basarabia 1816-1828

-         Comitetul provizoriu teritorial Basarabia 1818

-         Cancelaria guvernatorui din Basarabia 1812-1917

-         Preşedenţia teritorială Basarabia 1818-1883

-         Cârmuirea guvernatorului din Basarabia 1828-1918

-         Asistenţa guvernatorului pe problemele de zemstvă şi orăşăneşti 1892-1917

-         Administraţia judeţiană locala de guvernare a Basarabiei 1869-1918

-         Administrarea judeţeană (Bălţi, Bender, Chişinău, Orhei, Soroca)

-         Comitetul de zemă Cahul, judeţul Ismail 1879-1919

-         Dumele orăseneşti (Bender, Chişinău, Tiraspol) 1870-1892

-         Administraţia de conducere a aristocraţilor din Basarabia 1818-1917

-         Conducerea regională a boierilor din Chişinău- Orhei 1834-1892

-         Conducerea judeţiană a boierilor (Bălţi, Bender, Chişinău, Orhei, Soroca) 1825-1914

-         Tutela regională a aristocraţilor 1829-1917

-         Administraţia orăşenească mic-burgheză 1866-1917

-         Asistenţa de guvernare pe problemele ţărănimii din Basarabia 1868-1892

-         Asistenţa de guvernare din Basarabia 1871-1918

-         Cârmuirea plăsei 1834-1918

-         Administraţiile săteşti din din Basarabia 1872-1916

-         Administraţiile gospodariilor comunale şi primăriile 1870-1892

-         Secţia regională Basarabia a departamentului Ministerului justiţiei din or.Chişinău 1812-1917

-         Procurorul regional din Basarabia 1818-1869

-         Judecătoria regională Basarabia 1818-1869

-         Judecătoriile judeţene 1824-1868

-         Magistratele orăşeneşti 1828-1837, 1852-1867

-         Judecătoria de stat a judeţului Chişinău 1869-1918

-         Judecătoriile judeţene şi şedinţile judecătorilor mondiali 1868-1892

-         Judecătoriile de plasă 1864-1917

-         Judecătoriile orfanilor 1844-1919

-         Tribunalele judeţene 1816, 1857-1878, 1872-1888

-         Notariatele particulare 1870-1940

-         Comitetul guvernator de ocrotire a puşcăriilor 1836-1917

-         Asistenţa militară obligătorie 1864-1917

-         Conducătorii militari 1854,1914,1916

-         Asistenţa regională de recrutare din Basarabia 1831-1874

-         Organele de poliţie din Basarabia 1831-1917

-         Organele de jandarmerie din Basarabia 1867-1917

-         Comitetul guvernamental de statistică din Basarabia 1867-1917

-         Palatul de stat de guvernare a Basarabiei 1828-1918

-         Administraţia asociaţilor de credite din Chişinău 1899-1918

-         Asociaţia de credite şi economii 1908-1917

-         Asociaţia guvernamentală de accize din Basarabia 1872-1918

-         Asociaţia oraşenească Chişinău a impozitelor pentru apartamente 1893-1918

-         Vamele 1805-1847

-         Secţiile poştă şi telegraf regionale Chişinău 1894-1920

-         Oficiul Basarabian a coloniştilor străini 1816-1833

-         Biroul de hotar din Basarabia 1819-1891

-         Direcţia şcolilor profisionale populare din Basarabia şi instituţiile ei de învăţămînt 1828-1917

-         Şcolite profesionale oraşeneşti superior primare, ministeriale, de administrare săteşti şi cele orăşeneşti profesionale particulare 1828-1913

-         Directoratul învăţămîntului popular şi instituţiile lui de învăţămînt 1892-1922

-         Gimnaziile seminariile teologice, şcolile profesionale şi progimnaziile de stat şi cele particulare 1817-1917

-         Mănăstirea din Ghirjavca 1818-1852

-         Mănăstirea Novo-Neameţk sec.XIV-1960

-         Registrile stării civile din bisericile Basarabiei 1812-1910

-         Şcolile generale şi profesionale particulare Luhovniceşti, de mănăstire şi parohie 1890-1908

-         Colecţia străveche a actelor şi documentelor istorice Moldoveneşti 1420-1904

-         Colecţia de documente privind istoria Basarabiei 1869-1917

-         Colecţia documentelor de proiectare geografică a Basarabiei 1800-1924, 1997-2000

-         Colecţia ştampililor organizaţiilor din Basarabia 1812-1958

-         Fondurile personale

-         Fondurile de arhivă din perioada administrării României 1918-1940

-         Directoratul afacerilor interne a Basarabiei 1918-1923

-         Directoratul industriei şi comerţului din Basarabia 1919-1922

 

Fondurile de baza

-         Ordinul ambasadorului

-         Relaţiile Rusiei cu Moldova şi Valahia 1574-1719

-         Registre şi dosare 1574-1719

-         Contracte 1654-1718

-         Gubernul Rusiei şi Moldovei 1809-1813

-         Cancelaria vicepreşedintelui Divanului regatului Valahia 1809-1812

-         Cancelaria de poliţie civila din or.Bucureşti 1810-1812

-         Comitetul de poliţie din Bucureşti 1811-1812

-         Ispravnicia Mehidinscol 1811-1812

-         Ispravnicia Dimbovskoe 1811

-         Dimbovskoe 1811

-         Muşceliskoe 1811

-         Pelefmanskoe 1810-1811

-         Iolomişkoe 1811

-         Vlaşcovescoe 1811

-         Sacuianskoe 1811-1812

-         Carjevscoe 1811

-         Romaniţcoe 1811-1812

-         Slamrimniţkoe 1810-1811

-         Orjevskoe 1811

-         Vilicevskoe 1810-1811

-         Vlaşcovskoe 1811

-         Rojevscoe 1810

-         Altovskoe 1810-1812

Biblioteca

Secţia fondurilor de feudă locală şi medjină

Planurile vilelor de medjină generale şi speciale. Gubernia Basarabia

 

Judeţul Acherman 1821-1899

Judeţul Bălţi 1842-1915

Judeţul Bender 1802-1900

Leova 1822

Cahul 1836-1874

Ismail 1821-1906

Chişinău 1779-1909

Orhei 1839-1913

Soroca 1845-1908

Hotin 1841-1906

Iaşi 1822-1885

 

Anotări economice la planul general de hotare 1766-1877

 

 

Arhiva de Stat a Federaţei Ruse (documente privind istoria imperiului din sec.XIV-Înc sec.XX)

 

ACCESUL LA ARHIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA (Studiu si jurisprudenta): Mihai TASCA SI Alexandru POSTICA

GHIDUL ARHIVELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

______________________________________________________________________________________________________

Principal* Geografia căutării* Particularităţi ale căutării* Surse* Numele* Compoziţia arborelui genealogic* Geraldica*

Represaţi deportaţi* Proprietate* Arhiva foto* Registrul* Forum* Termeni şi noţiuni*