Search of ancestors, relatives.The  making of genealogical tree. 
Research after documents
in the Archives.The publication of family photos. The documents 
connected with nationality
origin,property.
Hachikov
Hadji-Markarov
Haitul
Halanay
Halatsky
Halippa
Halitskiy
Hamartsu
Hamzia
Hankul
Hanov
Harchenko
Haret
Harets
Hareva
Hari
Harizamenovy
Harjevskiy
Harjevsky
Harlamb
Hartolomey
Haruzin
Hasan
Hashchinsky
Hashdau
Haybul
Helkovskaia
Helkovskiy
Hermeziu
Herts
Herts
Herts
Hertsa
Hertsesko
Hinkulov
Hinkulov
Hitrovo
Hiнkolov
Hiнkulov
Hlopiak
Hlopitsky
Hmelianskiy
Hodoroja
Hodzevich
Hoiнkulov
Holiavitskiy
Holodetskaia
Hondru
Hoperskiy
Horostetskiy
Hotinov
Hrabur
Hrantievskiy
Hrapovitskie
Hristev
Hristiani
Hromchenkov
Hrshanovsky
Hrubets
Hruschov
Hrushchu
Hrynchak
Huchkul
Hudich
Hudobashev
Humlinskiy
Huru
Husik
Hvorostovskiy
Hyjdau
Hyrovich
Нarko
Нavroeнi
Нikopol'skaya
Нovgorodskiй
Нovgorodtseva