ROMÂNIA  MOLDOVA BASARABIA TRANSNISTRIA

Căutare străbuni, rude, cu acelaş nume

Arbore genealogic

Căutare

    

   RUSSIAN

ENGLISH

    român

______________________________________________________________________________________________________

Principal* Geografia căutării* Particularităţi ale căutării* Surse* Numele* Compoziţia arborelui genealogic* Geraldica*

Represaţi deportaţi* Proprietate* Arhiva foto* Registrul* Forum* Termeni şi noţiuni*

 

Geografia căutării

 

În secolele precedente pe teritoriul dintre Prut şi Nistru au ţinut calea triburile nomade ale pecinegilor, turcilor şi poloviţilor. La mijlocul sec.XIII această regiune a fost cotropită de către tataro- mongoli, care au dominant aici pănă în anul 1345. În prima jumătate a sec.XIV Ungară , care a atins grad major de dominare şi putere a impus tataro mangolii să părăsească această localitate.
În anul 1359 în rezultatul răscoalei locale a poporului contra dominanţei ungurilor apare regatul independent Moldova,în frunte cu Bogdan, fostul voevod al Maramureşului şi vasal al regelui ungar.

Harta anului 1370 ROMÂNIA  MOLDOVA BASARABIA TRANSNISTRIA

Harta anului 1370

Harta anului 1500 ROMÂNIA  MOLDOVA BASARABIA TRANSNISTRIA

Harta anului 1500

La începutul sec.XV tot teritoriul de la munţii Carpaţi pănă la Marea Neagră au intrat în componenţa regatului Moldova, graniţa de vest al căruia a fost rîul Nistru.
Moldova a devenit puţin mai prosperă în perioada domniei lui. Ştefan cel Mare III cînd au fost stabilite relaţiile diplomatice şi culturale cu statele vecine. În sec. XIV-XV se intensifică puterea Turciei sultane.

Harta anului 1540 ROMÂNIA  MOLDOVA BASARABIA TRANSNISTRIA

 Harta anului 1540

Din această perioadă se începe supunerea regatului Moldova. Cetăţile strategic importante Turnu, Djurdjiu, Braila, Chilia, Cetatea Alba, Bender şi altele- au fost transformate în raie “cu garnizoane puternice”. Din motivul supravegherii mai efeciente capitalele romăneşti au fost transferate din cetăţile bine fortificate în oraşele deschise –Iaşi şi Bucureşti. Dominaţia osmanilor, care s-a stabilit totalmente pe teretoriul Moldovei a durat aproximativ 300 de ani. În sec. XVII parte de sud a Transnistriei a nimerit sub dominaţia Turciei, în rezultat din această parte de sud a Transnistriei a nimerit sub dominanţia Turciei în rezultat din această parte de sud a fost format “ulus Krîmskogo panstva” (raionul Cceacovo),
Dar partea de nord a intrat în componenţa voevodatului Braţlava, Reci Pospolitoi, Partea de sud a voevodatului Braţlava pănă la răurile Siniuha şi Codama (numită “Cămpul sălbatic”),pusteită de invazia tatarilor din Crimeia, a fost populată de ucraineni, ruşi, cazaci. Teretoriul de pe malul stăng cel Transnistriei a aderat la Imperiul Rus, conform tratatului din Iaşi din anul 1791, în rezultatul războiului ruso-turc din anii 1787-1791.Partea de nord a fost alipită în anul 1793 în rezultatul devizării “Reci Pospolitoi”.

Harta a 1795 ROMÂNIA  MOLDOVA BASARABIA TRANSNISTRIA

Harta a 1795

La 13 noiembrie 1806 armata rusa a venit pe teritoriul Moldovei. Intr-un termen scurt, practic fără luptă armata rusa a cucerit. Regatul Dunai. La 18 decembrie 1806 lipsită de lamuriri privitor la invazia rusă în Moldova şi Valahia, Poarta declara Rusiei război.
În toamna anului 1811 în Djurdjiu încep tratativele de pace între Rusia şi Turcia, care de la bun început au suferit esec. La 1 martie 1812 tratativele au fost preluate în Bucureşti în rezultatul cărora la 16 mai 1812, a fost semnat tratatul de pace.Pămînturile Moldovei situate între Prut şi Nistru cu cetăţile Soroca, Bender, Hotin, Cetatia Albă, Ismail, Chilia, numite ulterior Basarabia au fost alipite Rusiei. Au fost confirmate şi condiţiile contractului de pace din Iaşi din 1791 privitor la alte teritorii a regatului romănesc. Specificul sistemului administrative a fost fixat în “Regulile provizorii de administrare a Basarabiei” a 1813. Conform acestor reguli în regiune au fost păstrate obiceiurile baştinaşilor. Corespunzător de administrarea internă a fost numit guvernatorul civil, care prezidă concomitent Guvernul. Cazurile civile şi penale se examinau în conformitate cu obiceiurile locale, dar cele poliţieneşti în conformitate cu legislaţia Rusiei. Lucrările de secretariat se duceau în două limbi: rusă şi moldoveniască. Limba maternă se utilizează în şcoli şi în biserică. În anul 1816 în Basarabia a fost introdusă funcţia de împuternicit al localităţii. La începutul anului 1818 a fost editat “Statutul învăţămîntului în judeţul Basarabia, întocmit de către Alexandru I.” Conform acestei legi se introduceau reguli noi în administrare şi se învoca judecătoria judeţeană. Mecanismul de administrare a teritoriului tot mai mult se apropia de cel existent în Rusia, cu excepţia celui a Judecătoriei Supreme, cărui îi aparţinea puterea administrativ judiciară ierarhic superioară. Alte organizaţii puţin se deosebeau de cele existente în alte pereferii naţionale ale Rusiei.

Harta a 1860 ROMÂNIA  MOLDOVA BASARABIA TRANSNISTRIA

Harta a 1860

În februarie 1828 a fost introdusă “Instituţia de administrare a regiunii Basarabia”.Noua lege preconiza introducerea în Basarabia a sistemului de administrare existent în Imperiul Rus, transformînd această regiune într-un teritoriu a guberniei generale a Novorosiiskului anulînd “namestnicestva”.
 

Conform legii din 7 decembrie 1873 regiunea Basarabia a fost transformată în gubernia Basarabia, sovietul suprem al regiunii fiind disfiinţat. Conducerea ţaristă contribuia în mare măsură la atragerea colonistilor din străinătate în Basarabia, îndeosebi de după Dunai. În anul 1850 aceşti colonişti au atins în această regiune cifra de 100 mii, concomitent se efectua schimbarea locului de trai al ţăranimii din guberniile ruse şi ucraineşti.

Harta a 1882 ROMÂNIA  MOLDOVA BASARABIA TRANSNISTRIA

Harta a 1882

Teritoriu Basarabiei constituia 40096,6 verste pătrate (45631,7 km pătraţi); judeşte 8 Chişinău (3271,0 V.p), Acherman (7282,7 V.p), Bender (5398,5 V.p), Orhei (3632,0 V.p), Soroca (14010,7 V.p), Hotin (3501,9 V.p), Bălţi (4871,0 V.p), Ismail (8128,0 V.p), numărul locuitoril în anul 1889 era de 1628876 sau 40 pe o verstă pătsată.

Harta a 1896 ROMÂNIA  MOLDOVA BASARABIA TRANSNISTRIA

Harta a 1896

Primul război mondial, care s-a început la 19 iulie 1914 a influenţat şi asupra Romăniei. În noaptea spre 14 august 1916 armata romănă a trecut munţii Cărpaţi şi într-un scurt timp a acăpărat o treime din Transilvania, inclusiv oraşele Braşov şi Tăgăraş.Ofensiva spre nord a fost pe neaşteptate stopată de ofensiva asmatelor bulgăreşti la sud în Dobrudja. Ca rezultat al ofensivei inamicului romănii au fost nevoiţi să se retragă din Muntenia, transferîndu-şi capitala în or. Iaşi şi stabilind linia frontului pe teritoriul munţilor Carpaţi, răului Siret şi Dunai în ianuarie a 1917. Astfel au fost pierdute 3\4 din teritoriul ţării. Stoparea acţiunilor militare la frontiera vest-europeană a contribut la semnarea de către Rusia şi Germania , la 3 martie 1918, a tratatului de pace Brest-Lituanian, conform căruia o paste din Ucraina , inclusiv Odesa, rămăneau sub ocupaţia armatelor germane şi gustrieve. Fiind încercuită din toate părţile Romania încheie pace cu ţările Blocului Central, iar la 22 martie 1918, a tratatului de pace Brest-Lituanian, conform căruia o paste din Ucraina, inclusiv Odesa rămăneau sub ocupaţia armatelor germane şi austriene. Fiind incercuită din toate părţile Romania încheie pace cu ţările Blocului Central, iar 22 aprilie 1918 şi tratatul de pace, Revoluţia din februarie 1917 din Rusia a provocat o puternică rezonanţă în Basarabia. La 20 octombrie 1917 a începutul lucrările sale întrunirea soldatilor Moldoveni, unde a fost proclamaţia autonomia teritorial politică a Basarabiei şi s-a luat decizia de a forma organul ei politic ierarhic superior sfatul Ţării şi-a început lucrările la 21 noiembrie 1917 în or. Chişinău. Preşedinte a fost ales Ion Inculeţ. La 13 ianuarie la rugămintea deputaţilor Basarabeni armatele romăne au intrat în Basarabia.
După declararea independenţa Republicii Populare Moldova. În cadrul sedinţei Sfatului Ţării din 27 martie s-a votat pentru unirea Basarabiei cu Romănia . Pentru această hotărare au votat 86 deputaţi 3-contra şi 36 s-au reţinut. Basarabia a fost declarată parte componentă a Romăniei.

Al doilea război mondial

 La 12 octombrie 1924 sesiunea a treia a Comitetului Central executiv al Ucrainei a luat decizei cu privire la formarea Republicii Sovietice Socialiste Ucraina. Nouă republică autonomă cuprindea 11 raioane de pe malul stîng al Nistrului cu o populaţie de 545,5 mii locuitori. Teritoriul republicii constituia 8,1 mii km.p. Capitala ei a- devenit or.Balta , dar din anul 1929-or.Tiraspol.

Harta RSSM, a 1930 ROMÂNIA  MOLDOVA BASARABIA TRANSNISTRIA

Harta RSSM, a 1930

În ajunul celui de-al doilea război mondial între Uniunea Sovietică şi Gosmania a fost semnat un tratat conform căruia teritoriul Europei era împărţit în zone de influenţă a acestor două state. La 23 august 1939 miniştrii afacerilor externe a URSS şi Germaniei au semnat pactul de neagresiune.În timpul acestor tratative a fost elaborat un proiect secret aditional, conform căruia în sfera de influienţă a URSS se află Finlandă, Estonia,Lituania , Latvia şi Romania. Articolul 3 al acestui document secret fixa interesul URSS faţa de Basarabia. La 26 ianuarie 1940 Ministerul Afacerilor Externe al URSS a înmănat solului romăn în Moskova. După descuţii îndelungate în cadrul sovetului regal, conducerea de vărf a Romăniei au primit cerinţele ultimatului. La 3 iulie 1940 graniţa nouă de la răul Prut a fost lichidată pe teretoriul nou ocupat au fost dislocate 15 diviziuni de infanterie, motorizate şi de cavalerie, 7 brigazi de tranchişti şi desantură. În rezultatul acestei operaţiuni militare URSS şi a alipit un teritorice în mărime de 44,5 mii km.p. cu o populaţie de 3 mln.200 mii în Basarabia şi 6 mii km.p. cu o populaţie de 500 mii în Bucovina de Nord, la 22 iunie 1941 armata Germaniei încalcă graniţele Uniunii Sovietice.În aceaşi zi generalul Antonescu a dat ordin armatei sale să treacă răul Prut, fără încheierea oarecărui tratat sau convenţie cu Germania.La 27 iunie, după un şir de lupte crîncene armata sovietică a fost nevoită să părăsească teritoriul Basarabiei şi Bucovinei de Nord. La începutul lunii iulie armatele germano-ruse au reuşit să acapăreze or.Bălţi şi să iasă spre Nistru, dar la 12 iulie a fost ocupat or.Soroca.În urma mişcării rapide a armaţelos romano-germane la 15 iulie a fost ocupat or.Orhei, dar la 16 iulie –Chişinăul. La 26 iulie 1941 armatele germano-romane au ieşit la frontiera de la Nistru pe toată lungimea frontului de la Hotin pănă la Marea Neagră. După acăpărarea Transnistriei la 6 august 1941 Hitler oferă dreptul de administrare a acestui teritoriu a lui Antonescu.
Către începutul anului 1944 situaţia pe front s-a schimbat brusc.Armatele sovietice au ocupat partea de nord a Basarabiei ieşind la Prut. Armatele anglo-americane, pregătindu-se de operaţiuni militare în Normandia au refuzat definitiv dislocarea planificată în Balcani şi au propus conducerii URSS împărţirea ronelor de înfluenţă în rezultatul căreia Romănia rămînea URSS, iar Grecia –Angliei. La 12 aprilie 1944 conducerea URSS propune Romăniei un proiect de închiere a păcii care prevede retragerea ei din război,începutul luptei contra Germaniei, consolidarea graniţelor din anul 1940, achitarea reparaţiilor militare etc. Concomitent conducerea de vîrf a URSS recunoştea neligitim contractul militar din 1940 şi a promis ajutor în oliberarea Transilvaniei de Nosol. Antonescu a respins aceste propuneri. Ofensiva armatei sovietice în direcţia Iaşi-Chişinău a început la 20 august 1944.În această zi armatele frontului 2 ucrainesc din repciunea plaţdarmului din Chişinău au rupt linia de apărare a inamicului. La 23 august armatele ambelor fronturi au ieşit la r.Prut şi în regiunea Leuşeni Leova s-au unit, încercuind astfel 18 diveziuni ale inamicului .
După intrarea Romaniei în razboi de partea coaliştie antihitleriste au început lucrările de pregătire pentru semnarea convenţiei de pace. Controlul asupra îndeplinisit obligaţiunilor, luate asupra sa de către Romănia, conform conventiei de pace, încheiatăla 12 septembrie 1944 a fost pus pe seama, comisiei. Unionale de control, în fruntea căseia se află măreşalul Malinovskii.Până la finele războiului toată activitatea administrativ –economica , poşta comunicaţiile şi mass-media se aflau sub controlul acestei Comisiei. După finalizarea celui de-al doilea război mondial a fost formată RSS Moldoveniască, în componenţă URSS. În perioada disfeinţarii URSS la 27 august 1991 parlamentul declară Moldova –un stat suveran şi independent.
La 2 septembrie 1990 pe teritoriul malului stîng al Nistrului, în oraşul Tiraspol, la cea de-a II sesiune extraordinară a deputaţilor din Transmistria a fost declarată formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti Transnistrene,până la frontiera Ucrainei,inclusiv or.Bender de pe malul drept al Nistrului.

______________________________________________________________________________________________________

Principal* Geografia căutării* Particularităţi ale căutării* Surse* Numele* Compoziţia arborelui genealogic* Geraldica*

Represaţi deportaţi* Proprietate* Arhiva foto* Registrul* Forum* Termeni şi noţiuni*