ROMÂNIA  MOLDOVA BASARABIA TRANSNISTRIA

Căutare străbuni, rude, cu acelaş nume

Arbore genealogic

Căutare

    

      RUSSIAN

ENGLISH

    român

______________________________________________________________________________________________________

Principal* Geografia căutării* Particularităţi ale căutării* Surse* Numele* Compoziţia arborelui genealogic* Geraldica*

Represaţi deportaţi* Proprietate* Arhiva foto* Registrul* Forum* Termeni şi noţiuni*

 

Termeni şi noţiuni

Genealogia- 1) istoria originii, familiei, genealogic, 2) disciplina auxiliară istorică, ce studiază istoria de origine a familiei în parte.

Familie- 1) denumirea familială moştenită de către om alipită de numele personal transmis de către tată (mamă) copiilor, 2) un şir de generaţii  ce poartă o singură denumire, moştenită de la un singur moştenitor, origine, familie.

     Tatăl-bărbat în raport cu copii săi

     Mama- femeie în raport cu copiii născuţi de ea

     Părinţi- tată, mamă în raport cu copiii săi.

    Origine- generaţii cu legături genetice, care încep de la un strămoş.

     Strămoş- strămoş de la care îşi ia început o oarecare origine.

     Legătură de rudenie- relaţii între oameni, formate în urma posesiei strămoşilor comuni.

 Tipuri de înrudire.

-legături de rudenie prin sînge (linie în creştere şi descreştene)

-legături de rudenie laterale (linie în creştere şi deşcreştere).

     Gradul de rudenie – naşterea unei persoane de către alta. Soţul şi soţia la fel formează un grad de rudenie.

   Linia în creştere este îndreptată de la persoana în cauza la tată, bunel, străbunel, stră-străbunel etc.

   Linia în descreştere este îndreptată de la persoana în cauză la fiu, nepot, strănepot, stra-strănepot, etc.

   Fiecare linie confirmă un grad de rudenie (de exemplu – strănepot – gradul trei de rudenie)

 Rudenia laterală poate fi,

  De origine dublă- include rudele persoanei în cauză şi rudele soţiei sale.

  De ordine triplă- include rudele persoanei în cauză şi rudele soţiei fratelui său.

 

Schema legăturilor de rudenie directe şi laterale după liniile de creştere şi discreştere.

Schema legăturilor de rudenie directe şi laterale după liniile de creştere şi discreştere

(Biserica ortodoxă interzicea căsătoriile între rude pănă la a şasea generaţie inclusiv)

 Arborele genealogic (arbore) – prezentarea grafică a gradului de rudenie a persoanei în cauză după liniile în creştere şi descreştere. Mai mult răspîndit este modul de creştere mixt.

 Schema legăturilor de rudenie directe şi laterale după liniile de creştere şi discreştere

Cifrele romane din dreapta indică numărul generaţiei, dar cele arabe- numărul de ordine.

   Bărbaţilor se atribuie numere pare, iar femeilor-împare (se exclude persoana a cărui arbore genealogic se constrăieşte). Numărul tatălui este numărul dublu al feciorului , iar numărul mamei –numărul tatălui plus unu. Liniile semnifică legăturile de rudenie directe. Aşa modalitate permite transferarea arborelui genealogic din mod grafic în mod scris şi invers.  

______________________________________________________________________________________________________

Principal* Geografia căutării* Particularităţi ale căutării* Surse* Numele* Compoziţia arborelui genealogic* Geraldica*

Represaţi deportaţi* Proprietate* Arhiva foto* Registrul* Forum* Termeni şi noţiuni*